A Webquest

webquest.png

(Forrás: https://zubaydahzubay.wordpress.com/2016/07/02/a-webquest-activity-teaching-integrated-language-skills/)

 

A tanulás és tanítás felfogása az évszázadok alatt nagyon sokat fejlődött. A tanítás központú modellt egyre jobban kezdi felváltani a tanulás központú oktatás. Ma már úgy gondoljuk, minél nagyobb szerepe van a diáknak az ismeret feltárásában, elsajátításában, annál eredményesebb lesz tanulási folyamata. Az egyik tanuló központú módszer a kutatás alapú tanulás, amiben a tanuló aktív részese a tanulási folyamatnak és nem csak passzív befogadója. Számos lehetőség van a kutatás alapú tanulásra és már az internet több alkalmazása is segítségünkre van abban, hogy minél nagyobb és maradandóbb élményt nyújtson a kutatás a diákoknak. A webquest alkalmazások lehetőséget adnak a tanároknak arra, hogy ellenőrizhető, szabad, mégis irányított feladatot adjanak a diákoknak.  A feladat során a tanulók előzetesen meghatározott feladatok és értékelési szempontok alapján egyedül, vagy csoportosan keresnek internetes forrásokban.

Egy csoporttársammal (https://hajduorsolya.blogspot.com/) elkészítettünk egy webquest feladatot, amiben a diákok Ady Endrével ismerkedhetnek meg. A feladat során személyleírása és Ignotusnak küldött levele alapján kell rájönniük a költő kilétére.  A „nyomozás” után a már megjelent verseskötethez kapcsolódva Ignotus nevében kell levelet írniuk Ady Endrének.

A magyar tanítás során nagyon sok esetben használható ez az alkalmazás. Segít a kritikai gondolkodás, a kreativitás fejlesztésében. Hozzájárul ahhoz, hogy közelebb hozzon egy régebben élt költőt, írót a gyerekekhez azáltal, hogy egy megadott szituációba képzelik magukat. Egy nyelvtani probléma feldolgozásánál, nyelvemlékek különbségeinek megfigyelésénél, ezen különbségek megfogalmazásánál, vélemények tanulmányozásánál, archaikus szövegek értelmezésénél használnám. Egy-egy népdal szövegeiben megjelenő szimbólumok kikutatásának feladatát is izgalmasnak találom. Első feladatként a diákok megkereshetnék egy népdalban a kettős értelmű szavakat, a szimbólumokat. Ezután összefoglalhatnák röviden, tömören a népdal jelentésének két változatát, az elsődleges és a másodlagos jelentését, majd mai magyar nyelven, mindenféle szimbólum nélküli szöveget írhatnának hozzá.

A feladatok elkészítése során figyelni kell rá, hogy motiváló feladatokat adjunk a tanulóknak, amelyben egy probléma elé állítjuk őket és amiket önállóan is meg tudnak oldani, de természetesen a folyamatos támogatást biztosítjuk.

Mi úgy gondoltuk, hogy csak pozitív értékelést adunk a feladatok elvégzése után. Arra figyeltünk, hogy mindkét feladat megoldását el kelljen végezni ahhoz, hogy valaki 5-öst tudjon szerezni.

Az általunk elkészített webquestet itt lehet megtekinteni:

https://sites.google.com/view/rejtelyesfelado/?fbclid=IwAR0byWph8WWP3WqxlM-VYCom3SCNYHieS-9UxF8zeUWtrnBAgCuEtndZAHA